Tổ chức

1. Thầy: Phạm văn Hậu – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường.

                                           11315423.000001

2. Cô Bùi Thị Hương Giang – Phó hiệu trưởng nhà trường.

                                             11315423.000020

3. Cô Nguyễn Thị Hồng Huệ – Phó hiệu trưởng nhà trường.

                                           11315423.000031

4. Cô Đỗ Thị Thúy – Chủ tịch công đoàn nhà trường

                                         11315423.000026

5. Thầy: Đoàn văn Kỉnh – Bí thư đoàn thanh niên

                                       36365427.38