Liên hệ

Trường Tiểu học Giao Yến

Địa chỉ: Xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Ông Phạm Văn Hậu – Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 0985819621