Giới thiệu

Trường Tiểu học Giao Yến được tách từ trường Cấp 1, 2  Giao Yến tháng 9/1994. Trường  được đặt tại Xóm 6 – Giao Yến – Giao Thủy – Nam Định có đường quốc lộ 37B đi qua. Nhà trường có tổng diện tích là 9017 m vuông. Trường có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng , giáo viên có trình độ trên chuẩn, có nhiều giáo viên  công tác có nhiều kinh nghiệm về chuyên môn. Trải qua nhiều năm xây dựng và trưởng thành trường Tiểu học Giao Yến luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, trường luôn đạt tập thể lao động xuất sắc và được tặng nhiều bằng khen.