Giáo án điện tử

Đề kiểm tra môn Toán lớp 3

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM 2015- 2016 Môn Toán lớp 3 (Thời gian làm bài 40 phút)   A/ Phần trắc nghiệm : 3 điểm Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Bài 1: Số liền sau của số 63840 là: 63841 B. 63839 C. 63830             …